วิธี ติดตั้งแอพ (Android)

 1. เปิดแอพพลิเคชัน “Chrome
 2. เข้าไปที่เว็บ “lottoup99.com
 3. สามารถติดตั้งได้ 2 วิธี
  1. หากบริเวณด้านล่างมีแถบขึ้นมา ให้กดที่
   Add LottoUP to Home screen”
  2.  หรือ ในกรณีที่ไม่มีแถบด้านล่าง ให้กด icon  3 จุด บริเวณมุมขวาบน แล้วเลือก
   Add to Home screen”
 4. กดปุ่ม “Add to Home screen” หรือ “เพิ่มลงในหน้าจอหลัก” รอซักครู่
 5. ท่านสามารถเข้า “LottoUP” ผ่าน ไอคอนที่หน้าจอของท่าน

ขั้นตอนการติดตั้งแอพ (Android)

ขึ้นตอนที่ 1

เปิดแอพพลิเคชัน “Chrome” ในโทรศัพท์ระบบ Android ของท่าน

ติดตั้งแอพ android ขั้นตอนที่ 1

ขึ้นตอนที่ 2

เข้าไปที่เว็บ “lottoup99.com


ติดตั้งแอพ android ขั้นตอนที่ 2

ขึ้นตอนที่ 3

ในกรณีที่ไม่มีแถบด้านล่าง ให้กด icon  3 จุด บริเวณมุมขวาบน แล้วเลือก “Add to Home screen”
ติดตั้งแอพ android ขั้นตอนที่ 3-2

ขึ้นตอนที่ 4

กด “Add” ขั้นตอนนี้ท่าสามารถระบุชื่อที่ท่านนต้องการได้เอง
ติดตั้งแอพ android ขั้นตอนที่ 4

ขึ้นตอนที่ 5

กด “Add

ติดตั้งแอพ android ขั้นตอนที่ 5

ขึ้นตอนที่ 6

ท่านสามารถเข้า “LottoUP” ผ่าน ไอคอนที่หน้าจอของท่าน
ติดตั้งแอพ android ขั้นตอนที่ 6